Trồng hoa đầu xuân

Nhằm làm cho môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp và thân thiện hơn với học sinh, hôm qua ngày 2 tháng 3 Công đoàn trường Tiểu học Hy Cương đã tổ chức trồng lại toàn bộ các bồn hoa trước dãy nhà điều hành và hai dãy nhà lớp học. Một số hình ảnh của buổi lao động:

 Nhằm làm cho môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp và thân thiện hơn với học sinh, hôm qua ngày 2 tháng 3 Công đoàn trường Tiểu học Hy Cương đã tổ chức trồng lại toàn bộ các bồn hoa trước dãy nhà điều hành và hai dãy nhà lớp học.

Một số hình ảnh của buổi lao động: