Một số hình ảnh trong buổi lễ Khai giảng năm học mới

                                                                     Chương trình đón học sinh lớp 1

Lãnh đạo Thành phố đánh trống khai trường.

Bài viết liên quan