04/09/12  Hạt giống tâm hồn  85
Hôm nay đây, trong niềm vui phấn khởi, là một giáo viên trẻ tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Đứng trước niềm vui đó, chúng tôi thấy rõ trách nhiệm của mình, phải tận tâm tận lực với nghề, hết lòng yêu thương học sinh thân yêu vì đây là công sức của các bậc phụ huynh, các thế hệ thầy giáo, cô giáo ...
 25/04/11  Hạt giống tâm hồn  81
Từ khi sinh ra, tôi đã có đôi mắt không bình thường như những người khác. Chúng lệch nhau và không cùng nhìn về một hướng. Tôi không thể nhìn thấy xung quanh một cách bình thường.