04/01/13  Cơ sở dữ liệu  95
Kiến thức có nhiều "lỗ hổng" là một "bệnh" phổ biến của học sinh yếu kém toán. Trong quá trình dạy học trên lớp, tôi cần phát hiện và phân loại những lỗ hổng kiến thức, kĩ năng của học sinh. Những lỗ hổng nào điển hình mà trên lớp chưa đủ thời gian khắc phục thì cần có kế hoạch tiếp tục giải quyết ...
 02/04/12  Cơ sở dữ liệu  73
Giáo viên phải giáo dục ý thức học tập của học sinh tạo cho học sinh sự hứng thútrong học tập từ đó sẽ giúp cho học sinh có ý thức vươn lên. Trong mỗi tiết dạy giáo viênnên liên hệ nhiều kiến thức vào thực tế để học sinh thấy được ứng dụng và tầm quantrọng của môn học trong thực tiễn.
 09/02/12  Cơ sở dữ liệu  89
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG TẬP THỂ HỌC SINH VỮNG MẠNH Công tác chủ nhiệm lớp là một vấn đề không mới nhưng nó luôn được yêu cầu đổi mới cho phù hợp với sự phát triển. Giáo viên chủ nhiệm có vai trò rất quan trọng đến sự phát triển nhân cách học sinh và các phong trào hoạt động của một ...
 09/02/12  Cơ sở dữ liệu  80
Dạy học sát đối tượng: Lợi ích từ 3 phía - Việc phân loại từng đối tượng HS, rồi dựa vào kết quả phân loại để áp dụng chương trình, phương pháp giảng dạy cho phù hợp là một trong những bí quyết tạo nên hiệu quả GD . *Lợi ích từ 3 phía Phải được “cởi trói”, không bị “đóng khung” theo một ...
 06/02/12  Cơ sở dữ liệu  76
Các bạn đồng nghiệp thân mến! Ta có thể thấy rằng chữ đ 2000 ẹp là một nét văn hoá truyền thống, đồng thời chữ đẹp còn thể hiện sự tài hoa của người cầm bút. Tôi càng tâm đắc hơn với câu nói của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng “ Nét chữ- Nết người” Là một người thầy đứng trên bục giảng rèn cho mình ...