Thi trắc nghiệm

Thi trắc nghiệm Khi còn đi học Bin rất lười học bài nên tới kỳ thi cuối học kì, Bin cầm bài thi trắc nghiệm (đúng, sai) mà ngao ngán ! Nhưng bỗng nghĩ ra một cách hay ! Bin móc ra đồng bạc cắc thẩy lên rồi chụp, nếu là hình đầu người thì đánh vào ô chữ đúng, còn không phải thì đánh vào ô chữ sai ! Chỉ trong vòng 20 phút Bin đã làm xong 100 câu hỏi đúng sai ! Các học sinh khác vẫn còn đang miệt mài đọc các câu hỏi và chọn ô trả lời ! Đã làm xong nhưng Bin vẫn còn thẩy đồng tiền lên và chụp rồi nhìn vào bài thi của mình ! Thầy giám thị phát hiện Bin thẩy thẩy chụp chụp nên đi xuống coi việc gì ! - Em làm bài thi xong chưa mà ngồi nghịch ngợm gì thế !?!? - Dạ thưa thầy em làm xong rồi ! Em đang soát lại các câu em làm xem có đúng hay không đó thầy ạ ! - Thầy !!!

Thi trắc nghiệm
Khi còn đi học Bin rất lười học bài nên tới kỳ thi cuối học kì, Bin cầm bài thi trắc nghiệm (đúng, sai) mà ngao ngán ! Nhưng bỗng nghĩ ra một cách hay !
Bin móc ra đồng bạc cắc thẩy lên rồi chụp, nếu là hình đầu người thì đánh vào ô chữ đúng, còn không phải thì đánh vào ô chữ sai ! Chỉ trong vòng 20 phút Bin đã làm xong 100 câu hỏi đúng sai ! Các học sinh khác vẫn còn đang miệt mài đọc các câu hỏi và chọn ô trả lời !

Đã làm xong nhưng Bin vẫn còn thẩy đồng tiền lên và chụp rồi nhìn vào bài thi của mình ! Thầy giám thị phát hiện Bin thẩy thẩy chụp chụp nên đi xuống coi việc gì !
- Em làm bài thi xong chưa mà ngồi nghịch ngợm gì thế !?!?
- Dạ thưa thầy em làm xong rồi ! Em đang soát lại các câu em làm xem có đúng hay không đó thầy ạ !
- Thầy !!!

Bài viết liên quan